Mas El Carrer aposta per una gestió forestal sostenible

Mas El Carrer aposta per una gestió forestal sostenible

Mas El Carrer ha obtingut recentment el Certificat de Gestió Forestal Sostenible emès per l’ENSCAT, l’associació que promou la Certificació Forestal PEFC en finques privades i públiques dels boscos de Catalunya en a l’àmbit de Gestió Forestal Sostenible.

La Gestió Forestal Sostenible és un procés voluntari que engloba el inventari forestal, la planificació, la silvicultura, l’aprofitament, la construcció de carreteres i altres activitats relacionades, així com les repercussions ecològiques, econòmiques i socials de les activitats forestals.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.